Cymdeithas Hwylio

  Hogia Llŷn

 

Aberdaron Sailing Club


Cartref    Rhaglen    Pwyllgor   Cychod    Cwrs   Canlyniadau    Oriel    Newyddion    Hysbys    Noddwyr    Hanes     Dolenau

Home    Programme    Committee     Boats     Course      Results     Gallery    News    Notice board    Patrons     History    Links


 Croeso / Welcome

 

Mae Cymdeithas Hwylio Hogia Llŷn mewn bodolaeth ers dros gan mlynedd, ac yn symud ymlaen o gryfder i gryfder.

 

The Aberdaron Sailing Club has been in existence for over a hundred years, and is moving forward from strength to strength.

 

Heddiw maer rhan fwyaf o gychod a adeiladir yn Llyn yn parhau i gadwr hen draddodiad, er sicrhau model gwreiddiol, er na welir unrhyw ddau gwch yn hollol yr un fath. Ceir gwahanieurhau mewn mesurau hyd a lled y cychod, a dyna un rheswm pam nad ywn bosibl rhoddi nlaengychwyniad ir cychod, dibyna pwy a enillir lawer iawn ar y tywydd a geir.

 

Today, practically all the boats that are built on the Llŷn Peninsula retain these unique features, although the length and beam measurements do vary from boat to boat, and there are no two boats exactly alike. This being one reason why they cannot be handicapped, and the race winner is mainly governed by weather and sea conditions.

 

Heddiw mae gan y clwb chwech "Topper" yn ogystal a'r cychod traddodiadol Llŷn. Ac mae dwy ohonynt yn newydd i 2010.

 

Today the club has six "Toppers" as well as the traditional Llŷn peninsula boats. Two of which are new for the 2010 season.

 

Os am ymuno a'r clwb, cysylltwch ac Aled yr ysgrifenydd drwy e-bost. Diolch yn Fawr

 

If you would like to become a member of the club, please contact Aled the secretary by e-mail. Thank You

********

Lluniau gan Peter Ainsworth


Cartref    Rhaglen    Pwyllgor   Cychod    Cwrs   Canlyniadau    Oriel    Newyddion     Hysbys    Noddwyr   Hanes    Dolenau

Home    Programme    Committee     Boats     Course      Results     Gallery    News   Notice board   Patrons     History    Links


www.hwylio-llyn.co.uk

Ffn 0758-3342892 (Race days only)

E-bost: hwylioaberdaron@btinternet.com